BG Development


Страници: (3) [1] 2 3   ( Първото ново мнение ) Reply to this topicStart new topicStart Poll

> проблем с задачи, проблем с задачи
cvetko79
Публикувано на: 17-12-2017, 11:16
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Новопостъпил

Мнения: 3
Регистриран на: 17.12.17Добър ден! Нов съм положението ми се закучи на няколко задачи, може ли да ми помогнете с решенията? Става дума за c#? Мерси предварително!

Задача 1. Семейство Иванови
Семейство Иванови имат три деца. Коледа наближава и г-жа Иванова трябва да купи подаръци за всяко едно от децата си. Тя разполага с конкретен бюджет, който не трябва да надвишава. Всяка година тя ходи в един и същ магазин за подаръци. Там обаче, тя винаги дарява остатъкa от бюджета за деца в нужда, за да могат и те да се радват на една красива и пълна с подаръци Коледа. От крайната цена, която тя има в магазина се взимат 10% за данъци. Вашата задача е да създадете програма, която да пресмята, колко пари г-жа Иванова оставя за децата в нужда.
Вход
От конзолата се четат 4 числа:
• На първия ред – бюджетът на г-жа Иванова. Реално число в интервала [30.00…300.00]
• На втория ред – цената за подаръка на първото дете. Реално число в интервала [10.00… 90.00]
• На третия ред – цената за подаръка на второто дете. Реално число в интервала [10.00… 90.00]
• На четвъртия ред – цената за подаръка на третото дете. Реално число в интервала[10.00… 90.00]
Изход
На конзолата да се отпечата 1 число – сумата, която г-жа Иванова дарява за децата в нужда. Резултатът да се ФОРМАТИРА до втория знак след запетаята.
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
50
10
12
13 13.50 Обща сума за подаръците: 10 + 12 + 13 = 35
Оставащ бюджет с данъците = (50 – 35) – 10% = 13.50
Дарение: 13.50 лв
Вход Изход Вход Изход
60
11.50
10.30
12.20 23.40 65.50
12.70
15
11 24.12

Задача 2. Новогодишно парти
Семейство Иванови организират фирмено парти по случай Нова Година. Те разполагат с точно определен бюджет, който са събрали заедно с гостите седмица преди празника. За партито има предвиден куверт, който е на цена 20 лв на човек. Ако парите дадени за куверт са по-малко от бюджета, с който Иванови разполагат, 40% от остатъка от бюджета отива за фойерверки, а останалите са за дарение. Ако парите за куверт са повече от бюджета, с който разполагат Иванови, те трябва да доплатят недостигащите пари.
Вход
Входът се чете от конзолата и съдържа точно 2 реда:
• На първия ред са броят на гостите – цяло число в интервала [0 ... 200 000]
• На втория ред е бюджетът на Иванови – цяло число в интервала [0 ... 20 000]
Изход
Да се отпечата на конзолата един ред:
• Ако бюджетът е достатъчен:
o “Yes!{40 % от оставащите пари} lv are for fireworks and {оставащите пари} lv are for donation.”
• Ако бюджетът НЕ Е достатъчен:
o “They won't have enough money to pay the covert. They will need {недостигащите пари} lv more.“
Резултатът да бъде ЗАКРЪГЛЕН до цяло число!
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
20
1000 Yes! 240 lv are for fireworks and 360 lv are for donation. Цена за куверт: 20 * 20 = 400 лв
400 < 1000
Оставащи пари: 1000 – 400 = 600 лв
Пари за фойерверки: 40% от 600 лв = 240 лв
Пари за дарение: 600 – 240 = 360 лв
Вход Изход Обяснения
10
150 They won't have enough money to pay the covert. They will need 50 lv more. Цена за куверт: 20 * 10 = 200 лв
200 > 150
Недостигащи пари: 200 – 150 = 50 лв

Задача 3. Ваканцията на Иванови
След Новогодишното парти, семейство Иванови решават да отидат на почивка. Заедно със себе си те взимат трите си деца и кучето. Семейството трябва да избере дестинация. В зависимост от мястото където ще отседнат, цената е различна. Дестинациите и цените за нощувка са както следва:
Miami Canary Islands Philippines
Нощувки 1 - 10 11 – 15 > 15 1 - 10 11 - 15 >15 1 - 10 11 - 15 >15
Възрастни 24.99 лв 22.99 лв 20.00 лв 32.50 лв 30.50 лв 28.00 лв 42.99 лв 41.00 лв 38.50 лв
Деца 14.99 лв 11.99 лв 10.00 лв 28.50 лв 25.60 лв 22.00 лв 39.99 лв 36.00 лв 32.40 лв

Тъй като семейството има куче, към крайната цена за престоя им се добавят още 25%.
Семейство Иванови трябва да изберат вида на транспорта, с който ще пристигнат на посочената от тях дестинация. Видовете транспорт и цените са както следва:
train bus airplane
Възрастни 22.30 лв 45.00 лв 90.00 лв
Деца 12.50 лв 37.00 лв 68.50 лв
Вход
От конзолата се четат 3 реда:
• Първият ред – броят нощувки. Цяло число в интервала [1…100]
• Вторият ред – вид дестинация - “Miami”, “Canary Islands”, “Philippines”.
• Третият ред – вид транспорт – “train”, “bus” или “airplane”
Изход
Да се отпечата на конзолата едно число – цялата сума, форматирана с точност до ТРЕТИЯ знак след десетичния разделител.
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
10
Miami
airplane 1572.375 Разход дестинация > Miami => (10 нощувки * (2 възрастни * 24.99 + 3 деца * 14.99)) + 25% = 1186.8749
Разход транспорт > airplane => 2 възрастни * 90 + 3 деца * 68.50 = 385.5
Разход за цялата почивка = 1572.375
Вход Изход
5
Philippines
train 1369.288

Задача 4.Тренировка
Г-жа Иванова иска да отслабне за празниците. Започвайки тренировка, първия ден тя пробягва М километра. Следващите N дни, тя увеличава дневната си норма с К%. За да успее да отслабне, тя трябва да избяга минимум 1 000 км. Съставете програма, която при получени начални километри, брой дни и проценти, с които тя ще увеличава всеки ден нормата си, ще проверява дали километрите, които тя е избягала са достатъчни. Ако километрите не са достатъчни, на конзолата да се изведат недостигащите километри. Ако са достатъчни да се изведе съобщение в което г-жа Иванова е поздравена за добре свършената работа.
Вход
От конзолата се четат поредица от числа, всяко на отделен ред:
• На първия ред – N – брой дни, в които г-жа Иванова тренира – цяло число в интервала [1...50]
• На втория ред – M – километрите, които тя е избягала първия ден – реално число в интервала [1.00…500.00]
• За всеки един ден на отделен ред :
 Процентите, с които се увеличава дневната и норма – цяло число в интервала [1…100]
Изход
Да се отпечата на конзолата 1 ред, както следва:
• Ако пробяганите километри са >= 1 000 км – да се отпечатва съобщение:
„You've done a great job running {избяганите километри повече от 1000} more kilometers! “
• Ако пробяганите километри са < 1 000 км – да се отпечата съобщение:
„Sorry Mrs. Ivanova, you need to run {недостигащите километри} more kilometers“

Резултатът да се ФОРМАТИРА до по-високото цяло число.
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
5
30
10
15
20
5
12 Sorry Mrs. Ivanova, you need to run 783 more kilometers 1 ден: 30 = 30 км
2 ден: 30 + 10% = 33 км
3 ден: 33 + 15% = 37.95 км
4 ден: 37.95 + 20% = 45.54 км
5 ден: 45.54 + 5% = 47.817 км
6 ден: 47.817 + 12% = 53.55504 км
Общо километри: 247.86204
247.86204 < 1000 =>
Недостигащи километри : 1000 – 247.86204= 752.13796-> 753

Вход Изход
4
100
30
50
60
80 You've done a great job running 299 more kilometers!

Задача 5. Коледен чорап
Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число N и чертае коледен чорап с:
• Височина 3 * N + 3 реда
Вход
Входът е цяло число в интервала [3…50].
Изход
Да се отпечатат на конзолата 3 * N + 3 текстови редове, изобразяващи коледния чорап - точно както в примерите.
Примерен вход и изход
Вход Изход Вход Изход
3 |------|
|******|
|------|
|--~~--|
|-~~~~-|
|--~~--|
\.......\
-\.MERRY.\
--\.......\
---\.X-MAS.\
----\.......\
-----\_______) 6 |------------|
|************|
|------------|
|-----~~-----|
|----~~~~----|
|---~~~~~~---|
|--~~~~~~~~--|
|-~~~~~~~~~~-|
|--~~~~~~~~--|
|---~~~~~~---|
|----~~~~----|
|-----~~-----|
\.............\
-\.............\
--\.............\
---\....MERRY....\
----\.............\
-----\....X-MAS....\
------\.............\
-------\.............\
--------\_____________)

Задача 6. Таблица за умножение
Най-малкият син на сем. Иванови все още не знае таблицата за умножение. Веднага след коледните празници, той ще има контролно и вие трябва да му помогнете да я научи. Вашата задача е да съставите програма, в която се въвежда цяло трицифрено число, и се извежда таблицата за умножение. Поради особености на вашата програма вземаме цифрите на въведеното число в обратен ред. Максималната стойност на множителите е определена от всяка една от 3-те цифри на въведеното число.
Вход
Входът е цяло трицифрено число в интервала [111…999].
Изход
Да се отпечатат на конзолата няколко на брой реда в следния формат:
{първата цифра} * {втората цифра} * {третата цифра} = {резултатът от умножението на трите цифри}
Първата, втората и третата цифра не могат да бъдат отрицателно или равно на 0 число!
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения Вход Изход
324 1 * 1 * 1 = 1;
1 * 1 * 2 = 2;
1 * 1 * 3 = 3;
1 * 2 * 1 = 2;
1 * 2 * 2 = 4;
1 * 2 * 3 = 6;
2 * 1 * 1 = 2;
2 * 1 * 2 = 4;
2 * 1 * 3 = 6;
2 * 2 * 1 = 4;
2 * 2 * 2 = 8;
2 * 2 * 3 = 12;
3 * 1 * 1 = 3;
3 * 1 * 2 = 6;
3 * 1 * 3 = 9;
3 * 2 * 1 = 6;
3 * 2 * 2 = 12;
3 * 2 * 3 = 18;
4 * 1 * 1 = 4;
4 * 1 * 2 = 8;
4 * 1 * 3 = 12;
4 * 2 * 1 = 8;
4 * 2 * 2 = 16;
4 * 2 * 3 = 24; Вземаме цифрите от числото както следва: неговата последна за първо, средната за второ, и първата за трето число. 222 1 * 1 * 1 = 1;
1 * 1 * 2 = 2;
1 * 2 * 1 = 2;
1 * 2 * 2 = 4;
2 * 1 * 1 = 2;
2 * 1 * 2 = 4;
2 * 2 * 1 = 4;
2 * 2 * 2 = 8;
PMEmail Poster
Top
SuN
Публикувано на: 17-12-2017, 11:30
Quote Post


Group Icon
Име:
Група: Администратор
Ранг: Почетен член

Мнения: 7995
Регистриран на: 27.01.05Има едно свястно момче, Стиви. Много ги разбира тия задачи, много бързо и качествено ги решава. Хората много го харесват и викат, че професионално ги прави.

Трябват му само малко пари, обаче, че не може да си плаща наема вече. За 3600 на задача, мисля, че ще се навие да ти помогне.

Ако ги нямаш парите, има едно друго момче, също много свястно, което отпуска изгодно заеми. Много свястно, има екип в Красна Поляна, който се занимава с обслужване на клиенти и всички са много доволни от условията и с радост си връщат заемите. Досега няма нередности.

Ако все пак решиш сам да се помъчиш - кажи докъде си стигнал и някой по желание може да реши да помогне. Успех! icon_smile.gif

Това мнение е било редактирано от SuN на 17-12-2017, 11:32
PMEmail Poster
Top
cvetko79
Публикувано на: 17-12-2017, 11:37
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Новопостъпил

Мнения: 3
Регистриран на: 17.12.17QUOTE (SuN @ 17-12-2017, 11:30)
Има едно свястно момче, Стиви. Много ги разбира тия задачи, много бързо и качествено ги решава. Хората много го харесват и викат, че професионално ги прави.

Трябват му само малко пари, обаче, че не може да си плаща наема вече. За 3600 на задача, мисля, че ще се навие да ти помогне.

Ако ги нямаш парите, има едно друго момче, също много свястно, което отпуска изгодно заеми. Много свястно, има екип в Красна Поляна, който се занимава с обслужване на клиенти и всички са много доволни от условията и с радост си връщат заемите. Досега няма нередности.

Ако все пак решиш сам да се помъчиш - кажи докъде си стигнал и някой по желание може да реши да помогне. Успех! icon_smile.gif

аз съм сериозен дъня се моля, помогнете!
PMEmail Poster
Top
PxL
Публикувано на: 17-12-2017, 12:23
Quote Post


Group Icon
Име: Димитър Т. Димитров
Група: VIP
Ранг: Почетен член

Мнения: 2617
Регистриран на: 26.04.05SuN, ти ли я премести в "За Форума"???

пп.. ааа,сФанах ти си я ОТместил от там icon_lol.gif

Цветко, едва ли някой ще ти ги реши така. Дай някакъв код и има шанс. Аз лично само като ти видях "схемите" и изибщо не прочетох поста. Най-вероятно са елементарни задачките, обаче кофти си подал условията icon_smile.gif

Това мнение е било редактирано от PxL на 17-12-2017, 12:32


--------------------
void putchar(char c);int main(){int x,c=1,i;for(i=0;(x="PxLY2H4:2E;7231?=68255A5S5P9N:N9O84111H861I85111G9N:O811O812M<G33911EAEDBECE22169D1=2k"[i+++3]);)while(x-->'0')putchar((!(++c%'('))?0x0a:33^(i&1));}
PMEmail PosterUsers Website
Top
cvetko79
Публикувано на: 17-12-2017, 12:40
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Новопостъпил

Мнения: 3
Регистриран на: 17.12.17QUOTE (PxL @ 17-12-2017, 12:23)
SuN, ти ли я премести в "За Форума"???

пп.. ааа,сФанах ти си я ОТместил от там icon_lol.gif

Цветко, едва ли някой ще ти ги реши така. Дай някакъв код и има шанс. Аз лично само като ти видях "схемите" и изибщо не прочетох поста. Най-вероятно са елементарни задачките, обаче кофти си подал условията icon_smile.gif

20 лева по еконт за моя сметка, ако ги решите до 1.30, най късно 2!
PMEmail Poster
Top
thrawn
Публикувано на: 17-12-2017, 12:51
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 2034
Регистриран на: 17.01.174К е цената. И парите на ръка, при получаване на решението.
PMEmail Poster
Top
stewie
Публикувано на: 17-12-2017, 12:55
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 5098
Регистриран на: 14.07.16QUOTE (SuN @ 17-12-2017, 12:30)
Има едно свястно момче, Стиви. Много ги разбира тия задачи, много бързо и качествено ги решава. Хората много го харесват и викат, че професионално ги прави.

Трябват му само малко пари, обаче, че не може да си плаща наема вече. За 3600 на задача, мисля, че ще се навие да ти помогне.

Ако ги нямаш парите, има едно друго момче, също много свястно, което отпуска изгодно заеми. Много свястно, има екип в Красна Поляна, който се занимава с обслужване на клиенти и всички са много доволни от условията и с радост си връщат заемите. Досега няма нередности.

Ако все пак решиш сам да се помъчиш - кажи докъде си стигнал и някой по желание може да реши да помогне. Успех! icon_smile.gif

И 3600 не ми стигат ! Но мога да ти предложа много яко жилище под наем...

Това мнение е било редактирано от stewie на 17-12-2017, 12:56
PM
Top
thrawn
Публикувано на: 17-12-2017, 14:41
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 2034
Регистриран на: 17.01.17Като не ти стигат кинтете, ето, на момчето му решиха проблемът
https://www.kaldata.com/forums/topic/265485...B5%D1%82%D0%B5/

20 кинта ще предлага ...
PMEmail Poster
Top
qtakabg
Публикувано на: 17-12-2017, 16:50
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 937
Регистриран на: 26.02.15QUOTE
Като не ти стигат кинтете, ето, на момчето му решиха проблемът
https://www.kaldata.com/forums/topic/265485...B5%D1%82%D0%B5/


Леле, каква драма - истински трилър направо. Пръснах се от напрежение дали доброто ще победи. Само не мога да схвана какъв е смисълът да платиш на някого пари, за да вземеш някакъв изпит, който няма значение за нищо в тоя живот, след което да зарежеш "това програмиране".

Това мнение е било редактирано от qtakabg на 17-12-2017, 17:09
PMEmail Poster
Top
stewie
Публикувано на: 17-12-2017, 17:04
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 5098
Регистриран на: 14.07.16Затова помощ на "студентите" йок.
PM
Top
0 потребители преглеждат тази тема в момента (0 гости, 0 анонимни потребители)
Потребители, преглеждащи темата в момента:

Topic Options Страници: (3) [1] 2 3  Reply to this topicStart new topicStart Poll

 


Copyright © 2003-2019 | BG Development | All Rights Reserved
RSS 2.0