BG Development


  Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Примери от живота на програмиста.
kapitancho
Публикувано на: 08-11-2017, 13:22
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 1094
Регистриран на: 26.02.05Напоследък получавам странни отговори при комуникацията с колеги от бранша. Сигурно не съм единствения, затова ще споделя няколко пресни.

1.
те: моля, пращайте тази стойност като цяло число, а не като float.
аз: ок, но защо?
те: ами при нас се записва като string и при търсене не го намира правивлно.

2.
аз: когато изпратя грешна стойност, получавам грешка "липсва стойност". Предлагам да добавите съобщение за грешка "невалидна стойност".
те: нямаме намерение да го правим, поради простотата на поведението на нашето API

3.
аз: обекти от тип 1 и 2 могат да получават тези и тези стойности, но вие ги приемате само за тип 1
те: ще го проверим някой ден, но в момента това е положението.


--------------------
®...¢↓"←—¬ªº±£™×÷⁄...©
PMEmail Poster
Top
Fly
Публикувано на: 08-11-2017, 13:40
Quote PostИме: Димитър Костов
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 3976
Регистриран на: 02.02.07PHP-ари в действие
PMEmail Poster
Top
purjola
Публикувано на: 08-11-2017, 14:20
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 1800
Регистриран на: 18.10.11QUOTE (Fly @ 08-11-2017, 14:40)
PHP-ари в действие

Добър си
PMEmail Poster
Top
Stilgar
Публикувано на: 08-11-2017, 14:43
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 11710
Регистриран на: 13.05.08Другите са глупутки ама 3 е изключително валиден отговор според мен.


--------------------
Опитахме се да го направим както трябва, но стана както винаги.
PMEmail PosterUsers Website
Top
kapitancho
Публикувано на: 08-11-2017, 15:41
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 1094
Регистриран на: 26.02.05QUOTE (Stilgar @ 08-11-2017, 14:43)
Другите са глупутки ама 3 е изключително валиден отговор според мен.

Дори и ако обект 1 = лека кола, а обект 2 = лекотоварна кола и само леките коли могат да имат сензор за дъжд, бордови компютър или ел. стъкла?


--------------------
®...¢↓"←—¬ªº±£™×÷⁄...©
PMEmail Poster
Top
Stilgar
Публикувано на: 08-11-2017, 15:46
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 11710
Регистриран на: 13.05.08QUOTE (kapitancho @ 08-11-2017, 15:41)
QUOTE (Stilgar @ 08-11-2017, 14:43)
Другите са глупутки ама 3 е изключително валиден отговор според мен.

Дори и ако обект 1 = лека кола, а обект 2 = лекотоварна кола и само леките коли могат да имат сензор за дъжд, бордови компютър или ел. стъкла?

Да, дори тогава. Това вече не е технически въпрос. Това е въпрос за алокиране на ресурси. Ти не знаеш

1. Колко струва този fix, може да са се оплели зверски
2. Колко пари могат да загубят от този бъг
3. Колко пари могат да изкарат от другия feature над който devs работят в момента
4. Колко пари могат да загубят от другия бъг дето devs оправят в момента.

Собственикът на бизнесът знае и решава. Може да реши грешно, но неговите пари са заложени там.


--------------------
Опитахме се да го направим както трябва, но стана както винаги.
PMEmail PosterUsers Website
Top
Bender
Публикувано на: 09-11-2017, 16:54
Quote PostИме:
Група: Форумен член
Ранг: Почетен член

Мнения: 4993
Регистриран на: 19.06.141. Когато свърши всичките Си речи към народа, който слушаше, Той влезе в Капернаум.
2. Един стотник имаше слуга, когото много ценеше; и слугата беше болен на умиране.
3. Като чу за Иисуса, стотникът изпрати при Него иудейските стареи, да Го помолят да дойде, за да избави слугата му.
4. И те, като дойдоха при Иисуса, молеха Го усърдно и казваха: той заслужава да му сториш това,
5. защото обича народа ни, и синагогата той ни построи.
6. Иисус тръгна с тях. И когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща Му приятели и Му каза: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми;
7. затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при Тебе; но кажи дума, и слугата ми ще оздравее.
8. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; едному казвам: върви, и отива; и другиму: дойди, и дохожда; и на слугата си: направи това, и прави.
9. Като чу това, Иисус му се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире Му народ: казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.
10. Пратените, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял.
11. На другия ден Иисус отиваше в града, наречен Наи'н; и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ.
12. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града.
13. Като я видя Господ, смили се над нея и рече й: не плачи.
14. И като се приближи, допря се до носилото; носачите се спряха, и Той рече: момко, тебе думам, стани!
15. Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори; и Иисус го предаде на майка му.
16. И страх обвзе всички, и славеха Бога и казваха: велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ.
17. Това мнение за Него се разнесе по цяла Иудея и по цялата околност.
18. И известиха на Иоана неговите ученици за всичко това.
19. Иоан, като повика двама свои ученици, изпрати ги при Иисуса да попитат: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или другиго да чакаме?
20. А те, като дойдоха при Него, рекоха: Иоан Кръстител ни прати при Тебе да попитаме: Ти ли си Оня, Който има да дойде, или другиго да чакаме?
21. А в тоя час Той излекува мнозина от болести и недъзи и от зли духове и на мнозина слепи дарува зрение.
22. И отговори им Иисус и рече: идете и разкажете Иоану, каквото видяхте и чухте: слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува;
23. и блажен е оня, който се не съблазни поради Мене.
24. След като заминаха изпратените от Иоана, Той почна да говори към народа за Иоана: какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра?
25. Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати.
26. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк.
27. Този е, за когото е писано: "ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе".
28. Защото казвам ви: между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Иоана Кръстителя; ала по-малкият в царството Божие е по-голям от него.
29. И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Иоана;
30. а фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си.
31. Тогава Господ рече: на кого, прочее, да уподобя човеците от тоя род? И кому те приличат?
32. Те приличат на деца, които седят на тържището, викат едно на друго и казват: свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте.
33. Защото дойде Иоан Кръстител: нито хляб яде, нито вино пие; а казвате: бяс има.
34. Дойде Син Човеческий: яде и пие; а казвате: ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници.
35. И премъдростта биде оправдана от всички свои чеда.
36. Някой от фарисеите Го помоли да яде с него; и Той, като влезе в къщата на фарисея, седна на трапезата.
37. И ето, една жена от града, която беше грешница, като узна, че Той седи на трапеза в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро;
38. и като застана отзад при нозете Му, плачейки, почна да облива нозете Му със сълзи; и ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро.
39. Като видя това фарисеинът, който Го бе поканил, рече в себе си: да беше пророк Тоя, щеше да знае, коя и каква е жената, която се допира до Него, защото тя е грешница.
40. Като се обърна към него, Иисус рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отвърна: кажи, Учителю!
41. Иисус рече: един заимодавец имаше двама длъжника: единият му дължеше петстотин динария, а другият - петдесет;
42. но, понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне?
43. Симон отговори и рече: мисля, тоя, комуто повече прости. А Той му рече: право отсъди.
44. И като се обърна към жената, рече Симону: видиш ли тая жена? Влязох у дома ти, вода за нозете ти Ми не даде, а тая със сълзи обля нозете Ми и с косата си ги изтри.
45. Ти целование Ми не даде; а тая, откак влязох, не престана да целува нозете Ми.
46. Ти с елей не помаза главата Ми; а тая с миро помаза нозете Ми.
47. Затова казвам ти: прощават й се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се прощава, той малко обича.
48. Ней пък рече: прощават ти се греховете.
49. И тия, които седяха с Него, на трапезата, почнаха да си думат: кой е Тоя, дето и грехове прощава?
50. А Той рече на жената: твоята вяра те спаси; иди си смиром.Това мнение е било редактирано от Bender на 07-01-2018, 20:42
PM
Top
kapitancho
Публикувано на: 27-11-2017, 11:58
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 1094
Регистриран на: 26.02.05Едни други юнаци:

Пращам им XML от сорта на

CODE

<node attribute1="value1" attribute2="value2">
... много неща вътре ...
</node>


Отговор от тях: може ли да размените местата на attribute1 и attribute2? Така успяваме да импортираме данните.


--------------------
®...¢↓"←—¬ªº±£™×÷⁄...©
PMEmail Poster
Top
hristonev
Публикувано на: 27-11-2017, 12:25
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Редовен член

Мнения: 319
Регистриран на: 19.09.17icon_lol.gif Виж и кавичките, с единични може да им е по арно.
PMEmail Poster
Top
SuN
Публикувано на: 28-11-2017, 11:45
Quote Post


Group Icon
Име: Финто Нешън
Група: Администратор
Ранг: Почетен член

Мнения: 5543
Регистриран на: 27.01.05Имаш решение на проблем? Чудесно! Аз пък имам клипче на симптомите на някакъв проблем и сега си играя на детектив. Без стъпки за възпроизвеждане. Тъпото е, че към момента започва да изглежда, че проблема е в друг модул, но решение не знам кога ще имам.

Как ми се иска някой да каже - размени местата на две полета в структурата и си готов! icon_smile.gif

Това мнение е било редактирано от SuN на 28-11-2017, 11:46


--------------------
Копирай лесно ударено и - ѝ Ѝ
Замърсяване на въздуха в София - http://aqicn.org/city/bulgaria/sofia/druzhba/
PMEmail Poster
Top
1 потребители преглеждат тази тема в момента (1 гости, 0 анонимни потребители)
Потребители, преглеждащи темата в момента:

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll

 


Copyright © 2003-2018 | BG Development | All Rights Reserved
RSS 2.0