BG Development


Ето темата, която пожела да видиш

Помощна тема
Въведи ключови думи   

Търсене на теми и мнения
Услугата за търсене е проектирана да Ви позволи бърз достъп до теми и мнения, съдържащи ключовите думи, които въведете.

Съществуват два типа търсене, просто и разширено търсене. Може да превключвате меду двата режима като използвате бутоните 'повече опции' и 'Прост метод'.

Прост метод

Всичко, което трябва да направите е да въведете ключова дума в полето за търсене, да изберете в кой раздел да се търси (за да изберете повече раздели, маркирайте ги с клавиша 'Ctrl' при PC или клавиша Shift/Apple при Mac), метод за сортиране и да кликнете върху бутона 'Търсене.

Разширен метод

Разширеният метод Ви дава достъп до повече възможности за стесняване на търсенето. Освен по ключови думи може да търсите шп потребителско име, както и комбинация между двете. Също така може да определите дата и сортиране. Има два начина за показване на резултатите - целия телст или само линк към темата.

Ако администраторът го е активирал, ще има интервал от време през който не може да търсите повторно известен още като 'flood search control'.

Също така в долната част на всеки раздел има текстово поле за бързо търсене във всички теми от раздела.

Copyright © 2003-2019 | BG Development | All Rights Reserved
RSS 2.0