BG Development


Страници: (4) [1] 2 3 ... последна »  ( Първото ново мнение ) Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Ох котьо, българските криптоизмамници
Bender
Публикувано на: 28-12-2017, 22:34
Quote PostИме:
Група: Форумен член
Ранг: Почетен член

Мнения: 4993
Регистриран на: 19.06.141. Внимавай, небе, аз ще говоря; и слушай, земьо, думите на устата ми.
2. Да се разлее като дъжд учението ми, като роса речта ми, като дребен дъждец по злакове, като проливен дъжд по трева!
3. Името Господне ще прославя; въздайте слава на нашия Бог!
4. Той е твърдиня; делата Му са съвършени, и всичките Му пътища са праведни; Бог е верен, и неправда няма (в Него); Той е праведен и истинен;
5. но те се развратиха пред Него, те не са Негови деца поради пороците си; род опърничав и разврате'н.
6. Това ли въздаваш Господу, народе глупав и несмислен? Не е ли Той твой Отец, Който те усвои, създаде те и те уреди?
7. Спомни си стародавните дни, помисли за годините на предишните поколения; попитай баща си - и той ще ти обади, старците си - и те ще ти кажат.
8. Когато Всевишният даваше дялове на народите и разселяваше синовете човешки, тогава тури граници между народите по броя на синовете Израилеви *;
9. защото част на Господа е Неговият народ; Иаков е Негов наследствен дял.
10. Той го намери в пустиня, в тъжна и дива степ, закриляше го, грижеше се за него, пазеше го като зеницата на окото Си;
11. както орелът извиква пилците си от гнездото, дига се над тях, простира крилете си, взема ги и ги носи на перата си,
12. тъй Господ Сам го води, и нямаше с Него чужди бог.
13. Той го възкачи на земната височина, храни го с полски плодове и го кърми с мед из камък и дървено масло от твърда скала,
14. с краве масло и овче мляко, и с тлъстина от агнета и васански овни и от козли, и с отбор жито, и ти пи вино, кръв от грозде.
15. И (яде Иаков и) затлъстя Израил, и стана упорит; угои се, задебеля и затлъстя; и остави Бога, Който го създаде, презря твърдинята на спасението си.
16. С чужди богове Го раздразниха и с гнусотиите (си) Го разгневиха:
17. принасяха жертви на бесове, а не на Бога, на богове, които не познаваха, на богове нови, дошли от съседите, и за които отците ви не помисляха.
18. А Застъпника, Който те е родил, ти остави, и Бога, Който те е създал, забрави.
19. Господ видя (и се разгневи) и в гнева отхвърли синовете Си и дъщерите Си,
20. и рече: "ще скрия лицето Си от тях (и) ще видя, какъв ще бъде краят им: понеже те са род разврате'н, деца, в които няма вяра;
21. те Ме раздразниха не с бог, а със своите идоли Ме оскърбиха: и Аз ще ги раздразня не с народ, с народ неразбран ще ги оскърбя;
22. защото в гнева Ми огън пламна; той изгаря всичко до ада преизподен, изпояжда земята и плодовете й и опалва основите планински;
23. ще напратя върху им беди и ще изхвърля срещу тях стрелите Си:
24. те ще изнемощеят от глад, ще бъдат изтребени от огница и люта зараза, и ще напратя върху им зверски зъби и отрова от земни влечуги;
25. отвън ще ги погубва меч, а в къщите им - ужас, като поразява и момък и мома, и дете бозайниче и побелял старец.
26. Аз бих казал: ще ги разпилея и ще излича спомена им между човеците;
27. но отложих това поради озлобението на враговете, да не би враговете му да се възгордеят и кажат: "нашата ръка е висока, и не Господ направи всичко това".
28. Защото те са народ, изгубил разсъдък, и нямат разум.
29. О, да бяха разсъдили, помислили за това, и да бяха разбрали, какво ще стане с тях!
30. как би могъл един да гони хиляда, а двама да прогонят десет хиляди, ако техният Застъпник не би ги предал, и Господ не би ги дал!
31. Защото техният застъпник не е като нашия Застъпник; самите ни врагове са съдии в това.
32. Защото лозето им е от содомска лоза и от гоморски полета: гроздето им е отровно грозде, гроздовете им са горчиви;
33. виното им е змейска отрова и пагубна аспидна отрова.
34. Не е ли скрито това у Мене? Не е ли запечатано в Моите скривалища?
35. Отмъщението е Мое, и Аз ще отплатя, кога им се разклати ногата; защото денят на загинването им е близък, скоро ще настъпи приготвеното за тях.
36. Но Господ ще съди Своя народ и ще се смили над рабите Си, кога види, че ръката им е отслабнала, и че няма вече нито затворени, нито останали вън.
37. Тогава ще каже (Господ): де са боговете им, крепостта, на която те се надяваха,
38. които ядяха тлъстина от жертвите им (и) пиеха вино от възлиянията им? Нека станат и ви помогнат, нека ви бъдат те закрила!
39. Вижте сега, (вижте,) че това съм Аз, Аз съм и няма Бог, освен Мене: Аз моря и съживявам, Аз раня и Аз церя, и няма кой да избавя от ръката Ми.
40. Ще издигна към небето ръката Си и (кълна се в десницата Си и) казвам: жив съм довека!
41. Кога изостря бляскавия Си меч, и ръката Ми приеме съд, ще отмъстя на враговете Си и ще отплатя на ония, които Ме мразят;
42. ще напоя стрелите Си с кръв, и мечът Ми ще се насити на месо, на кръв от убити и пленени, на глави от вражески началници.
43. (Веселете се, небеса, заедно с Него, и поклонете Му се, всички Ангели Божии.) Веселете се, езичници, с Неговия народ (и да укрепват всички синове Божии)! Защото Той ще отмъсти за кръвта на рабите Си, ще отмъсти на враговете Си, (и ще отплати на ония, които Го мразят) и ще очисти (Господ) земята Си и народа Си!
44. (И оня ден написа Моисей тая песен и научи синовете Израилеви на нея.) И дойде Моисей (при народа) и изрече гласно всички думи на тая песен пред народа, той и Иисус, син Навинов.
45. След като Моисей изрече всички тия думи пред целия Израил,
46. каза им: вложете в сърцето си всички думи, които ви днес изрекох, и ги завещайте на децата си, за да залягат да изпълняват всички думи на тоя закон;
47. защото това не са за вас празни думи, а ваш живот, и чрез тях ще живеете дълго време на земята, за която отивате през Иордан да я завладеете.
48. И в оня същи ден говори Господ на Моисея и каза:
49. възкачи се на тая планина Аварим, на планина Нево, в Моавската земя, срещу Иерихон, и погледни Ханаанската земя, която давам за владение на синовете Израилеви;
50. и умри на планината, на която ще се възкачиш, и се прибери при народа си, както умря брат ти Аарон, на планина Ор, и се прибра при народа си,
51. задето съгрешихте против Мене среди синовете Израилеви при водите на Мерива в Кадес, в пустиня Син, защото не почетохте светостта Ми среди синовете Израилеви;
52. пред себе си ти ще видиш земята, ала няма да влезеш там, - в земята, която давам на синовете Израилеви.
* В превода на 70-те: по числото на Божиите Ангели.Това мнение е било редактирано от Bender на 07-01-2018, 19:40
PM
Top
Stilgar
Публикувано на: 28-12-2017, 22:39
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 11841
Регистриран на: 13.05.08Вие съмнявате ли се в Тенчев?


--------------------
Опитахме се да го направим както трябва, но стана както винаги.
PMEmail PosterUsers Website
Top
Bender
Публикувано на: 28-12-2017, 22:43
Quote PostИме:
Група: Форумен член
Ранг: Почетен член

Мнения: 4993
Регистриран на: 19.06.141. Думи на книгата, която написа Варух, син на Нирия, син на Маасея, син на Седекия, син на Асадия, Хелкиев син, във Вавилон,
2. в петата година, в седмия ден на месеца, в онуй време, когато халдеите превзеха Иерусалим и го с огън изгориха.
3. И прочете Варух думите на тая книга гласно пред Иехония, син Иоакимов, иудейски цар, гласно пред целия народ, дошъл да слуша книгата,
4. гласно пред велможите и пред царските синове, гласно пред старейшините и гласно пред целия народ, от малък до голям, пред всички, които живееха във Вавилон на река Суд.
5. И те плакаха и постиха, молиха се пред Господа
6. и събраха сребро, всеки според силите си,
7. та пратиха в Иерусалим до първосвещеник Иоакима, син на Хелкия, Саломов син, до свещениците и до целия народ, който се намираше с него в Иерусалим,
8. когато Варух взе отнесените из храма съдове на Господния дом, за да ги върне в Иудейската земя, в десетия ден на месец сиуал, сребърните съдове, които бе направил иудейският цар Седекия, Иосиев син,
9. след като Навуходоносор, вавилонски цар, бе преселил от Иерусалим Иехония и князете, затворниците и велможите и народа на страната, и ги бе довел във Вавилон.
10. И казаха те: ето, ние ви пращаме сребро; купете за това сребро всесъжения, жертва за грях и тамян, пригответе дар и възнесете върху жертвеника на Господа, нашия Бог,
11. и молете се за живота на вавилонския цар Навуходоносора и за живота на сина му Валтасара, щото дните им на земята да бъдат като дни на небето.
12. И Господ ще ни даде сила и ще просвети очите ни, и ще живеем под закрила на вавилонския цар Навуходоносора и под закрила на сина му Валтасара, и ще им служим много дни и ще намерим милост у тях.
13. Молете се и за нас на Господа, нашия Бог, понеже ние съгрешихме пред Господа, нашия Бог, и не се отвърна от нас яростта на Господа и гневът Му доднес;
14. и прочитайте тая книга, която ви пращаме, та да се разглася в Господния дом в ден празничен и в дни бележити;
15. и кажете: у Господа, нашия Бог, е правдата, а у нас - срам по лицата, като днес, у всеки иудеин и у живеещите в Иерусалим,
16. у царете ни и у князете ни, у свещениците ни, у пророците ни и у бащите ни,
17. задето съгрешихме пред Господа,
18. и Му се не покорявахме, и не слушахме гласа на Господа, нашия Бог, за да ходим според заповедите на Господа, които е дал пред лицето ни.
19. От оня ден, в който Господ изведе бащите ни из Египетската земя, и доднес ние бяхме непокорни пред Господа, нашия Бог, и не ни беше грижа, че не слушахме гласа Му.
20. Затова ни сполетяха бедствия и клетва, - както днес, - която Господ определи пред Своя раб Моисея в оня ден, в който изведе бащите ни из Египетската земя, за да ни даде земя, в която тече мед и мляко.
21. И не слушахме гласа на Господа, нашия Бог, във всички думи на пророците, които Той праща при нас,
22. и ходехме всеки според мислите на своето зло сърце, служейки на други богове, вършейки зли дела пред очите на Господа, нашия Бог.Това мнение е било редактирано от Bender на 07-01-2018, 19:40
PM
Top
gat3way
Публикувано на: 29-12-2017, 00:19
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 2434
Регистриран на: 22.06.12Това онези от bitcoin7 ли са наистина? Че помня че доста народ им се канеше заради онова "хакване"...
PMEmail Poster
Top
purjola
Публикувано на: 29-12-2017, 00:19
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 1834
Регистриран на: 18.10.11Те са
PMEmail Poster
Top
Stilgar
Публикувано на: 29-12-2017, 00:26
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 11841
Регистриран на: 13.05.08QUOTE (gat3way @ 29-12-2017, 00:19)
Това онези от bitcoin7 ли са наистина? Че помня че доста народ им се канеше заради онова "хакване"...

А добър ден. Абсолютно случайно фирмата XS Software точно след хакването става много успешна. Сигурен съм, че няма нищо общо, а просто на който не му върви в криптоборсите му върви в уеб страниците наречени игри.


--------------------
Опитахме се да го направим както трябва, но стана както винаги.
PMEmail PosterUsers Website
Top
Bender
Публикувано на: 29-12-2017, 00:28
Quote PostИме:
Група: Форумен член
Ранг: Почетен член

Мнения: 4993
Регистриран на: 19.06.14Основите му * са на свети планини. Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Иакова.
3. Граде Божий! славни работи се разгласят за тебе.
4. Ще напомня на ония, които ме знаят, за Раав * и Вавилон; ето, филистимци и Тир с Етиопия - ще кажат: еди-кой си се там роди.
5. А за Сион ще казват: тоя и тоя мъж се роди в него, и Сам Всевишний го укрепи.
6. Кога се преброяват народите, Господ ще напише: еди-кой си там се роди.
7. И които пеят, и които свирят, повторят: всичките ми извори са в тебе.
* На Иерусалим.
* За Египет.Това мнение е било редактирано от Bender на 07-01-2018, 19:39
PM
Top
gat3way
Публикувано на: 29-12-2017, 01:04
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 2434
Регистриран на: 22.06.12Боже, навремето имаше някакви дето искаха да идват до България да им начупят канчето и подобни дивотии, паралелно беше някаква сапунка с хора дето проверяваха има ли някой на адреса на офиса им (някъде по Симеоновско ли не помня, нещо такова беше). Така и не знам какво стана от цялата работа. Е предвид че имат нова инициатива, значи не са им начупили канчето в крайна сметка.
PMEmail Poster
Top
lucky
Публикувано на: 29-12-2017, 01:23
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Редовен член

Мнения: 439
Регистриран на: 05.08.17QUOTE (Bender @ 29-12-2017, 00:28)
чакай да налея малко масло в огъня

https://bitcointalk.org/index.php?topic=469...2367#msg9392367

Чакай сега! Ти не се ли кефиш, че родните "хакери" са одрусали шепа задръстени западянци?!? I mean, да се фъкат тея ойроатлантически геюве. Важното е Тенчев да е на печалба.
PMEmail Poster
Top
gat3way
Публикувано на: 29-12-2017, 01:36
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 2434
Регистриран на: 22.06.12Това е доста....жалко, не знам. Нямах идея че тия са XS, ама какво се учудвам, то интересните новини все последен ги научавам.
PMEmail Poster
Top
1 потребители преглеждат тази тема в момента (1 гости, 0 анонимни потребители)
Потребители, преглеждащи темата в момента:

Topic Options Страници: (4) [1] 2 3 ... последна » Reply to this topicStart new topicStart Poll

 


Copyright © 2003-2018 | BG Development | All Rights Reserved
RSS 2.0