Версия, подходяща за принтиране
Кликни тук, за да видиш темата в оригиналният и вид
BG Development Форуми > .NET програмиране > ASP.net SQL and radio buttons


Публикувано от: sheldon 26-01-2020, 18:20
Здравейте! Правя asp.net списък със задачи. Имам текстово поле, в което се въвежда задачата и бутона я добавя към вертикален списък. Едновременно с това се добавя и чек бокс, който при чекване изтрива задачата. Искам както се добавя чек бокса, така да се добавят и два радио бутона на реда, съответно "IsDone" и "NotDone", но не успявам да постигна друго, освен два бутона на отделен ред... Благодаря на отзовалите се!

Това е .aspx

CODE
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="to-do-list.aspx.cs" Inherits="ToDoList.to_do_list" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
   <title></title>
</head>
<body>
   <form id="form1" runat="server">
     
       <div>

           
           <asp:CheckBoxList AutoPostBack="true" ID="ToDoListBoxes"  runat="server" OnSelectedIndexChanged="ToDoListBoxes_OnSelectedIndexChanged"></asp:CheckBoxList>
           <br /><br />
           <asp:TextBox runat="server" ID="ToDoName"></asp:TextBox> <asp:Button ID="CreateToDo" runat="server" Text="Add Item" OnClick="CreateToDo_OnClick" />
           
           

       </div>
   </form>
</body>
</html>


и кода отзад

CODE
namespace ToDoList
{
   public partial class to_do_list : System.Web.UI.Page
   {
       protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
       {
           if (!Page.IsPostBack)
           {
               
               PopulateList();
           }
       }
       

       protected void ToDoListBoxes_OnSelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
       {

           for (int i = 0; i < ToDoListBoxes.Items.Count; i++)
           {
               if (ToDoListBoxes.Items[i].Selected)
               {
                   ToDoSQLDataContext db = new ToDoSQLDataContext();
                   ToDo_Table SelectedItem = db.ToDo_Tables.Where(p =>
                   p.ToDoID == Convert.ToInt32(ToDoListBoxes.Items[i].Value)).FirstOrDefault();

                   db.ToDo_Tables.DeleteOnSubmit(SelectedItem);
                   db.SubmitChanges();
                   PopulateList();

               }
           }

       }

       protected void CreateToDo_OnClick(object sender, EventArgs e)
       {
           ToDoSQLDataContext db = new ToDoSQLDataContext();

           ToDo_Table CurrentToDo = new ToDo_Table
           {
             
               dt=DateTime.Now,
               Name=ToDoName.Text
             
               
       };

           db.ToDo_Tables.InsertOnSubmit(CurrentToDo);
           db.SubmitChanges();
           PopulateList();
           ToDoName.Text = string.Empty;

       }


       private void PopulateList()
       {
           ToDoSQLDataContext db = new ToDoSQLDataContext();

           ToDoListBoxes.DataSource = db.ToDo_Tables;
           ToDoListBoxes.DataValueField = "ToDoID";
           ToDoListBoxes.DataTextField = "Name";

           ToDoListBoxes.DataBind();

       }
   }
}

Публикувано от: r4nd0m 27-01-2020, 12:57
аз май не разбрах много от целта на задачата, но като начало не ти трябват 2 радио бутона а един чек бокс IsDone който ще ти е true/false

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)