BG Development


  Reply to this topicStart new topicStart Poll

> C++, Програмиране
esil_serhan
Публикувано на: 11-01-2021, 21:31
Quote PostИме: Ели
Група: Потребител
Ранг: Новопостъпил

Мнения: 1
Регистриран на: 11.01.21Здравейте ! Уча програмиране за първа година. И има задачи, с които за първи път се срещам и бих искала да попитам дали вие можете да ми помогнете с тях . Ще се радвам ако ми помогнете 😀 трябва да е с C++
Прости типове данни
/Упражнение/

1. Изготвяне на проекти
Напишете програма, която изчислява колко часове ще са необходими на един архитект, за да изготви проектите на няколко строителни обекта. Изготвянето на един проект отнема три часа.
Вход
От конзолата се четат 2 реда:
1. Името на архитекта - текст
2. Брой на проектите - цяло число в интервала [0… 100]
Изход
На конзолата се отпечатва:
● "The architect {името на архитекта} will need {необходими часове} hours to complete {брой на проектите} project/s."
Примерен вход и изход
вход изход вход изход
George
4 The architect George will need 12 hours to complete 4 project/s. Sanya
9
The architect Sanya will need 27 hours to complete 9 project/s.
2. Зоомагазин
Напишете програма, която пресмята нужните разходи за закупуването на храна за кучета. Храната се пазарува основно за кучета, от зоомагазин, но понякога стопанинът им купува и за животните на съседа му. Една опаковка храна за кучета е на цена 2.50лв., а всяка останала, която не е за тях струва 4лв.
Вход
От конзолата се четат 2 реда:
3. Броят на кучетата – цяло число в интервала [0… 100]
4. Броят на останалите животни - цяло число в интервала [0… 100]
Изход
На конзолата се отпечатва:
"{крайната сума} lv."
Резултатът трябва да бъде форматиран до втората цифра след десетичния знак.
Примерен вход и изход
вход изход вход изход
5
4 28.50 lv. 13
9
68.50 v.


3. Озеленяване на дворове
Божидара разполага с няколко къщи на Черноморието и желае да озелени дворовете на някои от тях, като по този начин създаде уютна обстановка и комфорт на гостите си, като за целта е наела фирма.
Напишете програма, която изчислява необходимите средства, които Божидара ще трябва да заплати на фирмата изпълнител на проекта. Цената на един кв. м. е 7.61лв със ДДС. Тъй като нейният двор е доста голям , фирмата изпълнител предлага 18 % отстъпка от крайната цена.
Вход
От конзолата се прочита само един ред:
1. Кв. метри, които ще бъдат озеленени – реално число в интервала [0.00… 10000.00]
Изход
На конзолата се отпечатват два реда:
● "The final price is: {крайна цена на услугата} lv."
● "The discount is: {отстъпка} lv."
И двете суми трябва да бъдат форматирани до втората цифра след десетичния знак.
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
540
The final price is: 3369.71 lv.
The discount is: 739.69 lv. Пресмятаме цената за озеленяване на целия двор:
540 * 7.61 = 4109.40 лв.
Приспадаме отстъпката от общата сума: 0.18 * 4109.40 = 739.69 лв.
Калкулираме крайната цена на услугата:
4109.40 – 739.69 à 3369.71 лв.
Вход Изход
135
The final price is: 842.43 lv.
The discount is: 184.92 lv.

4. Калкулатор депозити
Напишете програма, която изчислява каква сума ще получите в края на депозитния период при определен лихвен процент . Използвайте следната формула:
сума = депозирана сума + срок на депозита * ((депозирана сума * годишен лихвен процент ) / 12)
Вход
От конзолата се четат 3 реда:
1. Депозирана сума – реално число в интервала [100.00 … 10000.00];
2. Срок на депозита(в месеци) – цяло число в интервала [1…12];
3. Годишен лихвен процент – реално число в интервала [0.00 …100.00];
Изход
Да се отпечата на конзолата сумата в края на срока.
Вход Изход Обяснения
200
3
5.7 202.85 1. изчисляваме натрупаната лихва: 200 * 5.7% = 11.4лв.
2. изчисляваме лихвата за 1 месец: 11.4лв./12 месеца =
0.95лв
3. общата сума е 200лв депозит + (3 (срок на депозита) *
0.95 лв)
Вход Изход
2350
6
7
2432.25
5. Задължителна литература
За лятната ваканция в списъка със задължителна литература на Жоро има определен брой книги, но Жоро предпочита да играе с приятели навън. Вашата задача е да помогнете на Жоро да изчисли колко часа на ден трябва да отделя, за да прочете необходимата литература, но и да прекарва максимално време навън.
Вход
От конзолата се четат 3 реда:
1. Брой страници в текущата книга – цяло число в интервала [1…1000];
2. Страници, които може да прочита за 1 час – цяло число в интервала [1…1000];
3. Броя на дните, за които трябва да прочете книгата – цяло число в интервала [1…1000];
Изход
Да се отпечата на конзолата броят часове , които Жоро трябва да отделя за четене всеки ден.
Вход Изход Обяснения
212
20
2 5 1. изчисляваме общото време за четене на книгата: 212 /
20 = 10 часа
2. получения резултат делим на броя дни, за да получим необходимите часове на ден: 10 часа / 2 дни = 5 часа на ден


Вход Изход
432
15
4 76. Благотворителна кампания
В сладкарница се провежда благотворителна кампания за събиране на средства, в която могат да се включат сладкари от цялата страна. Първоначално прочитаме от конзолата броя на дните, в които тече кампанията и броя на сладкарите, които ще се включат. След това на отделни редове получаваме количеството на тортите, гофретите и палачинките, които ще бъдат приготвени от един сладкар за един ден. Трябва да се има предвид следния ценоразпис:
· Торта - 45 лв.
· Гофрета - 5.80 лв.
· Палачинка - 3.20 лв.
1/8 от крайната сума ще бъде използвана за покриване на разходите за продуктите по време на кампанията. Да се напише програма, която изчислява сумата, която е събрана в края на кампанията.
Вход
От конзолата се четат 5 реда:
1. Броят на дните, в които тече кампанията – цяло число в интервала [0 … 365]
2. Броят на сладкарите – цяло число в интервала [0 … 1000]
3. Броят на тортите – цяло число в интервала [0… 2000]
4. Броят на гофретите – цяло число в интервала [0 … 2000]
5. Броят на палачинките – цяло число в интервала [0 … 2000]
Изход
Да се отпечата на конзолата едно число :
· парите, които са събрани .
Резултатът да се форматира до вторта цифра след десетичната запетая .
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
23 8
14
30
16 137687.20 Изчисляваме сумата, която се изкарва на ден за всеки един от продуктите, направени от 1 сладкар:
Торти: 14 * 45 = 630 лв.;
Гофрети: 30 * 5.80 = 174 лв.;
Палачинки: 16 * 3.20 = 51.20 лв.
Обща сума за един ден от всички сладкари: (630 + 174 +
51.20) * 8 = 6841.60 лв.
Сума събрана от цялата кампания: 6841.60 * 23 = 157356.8лв.
Сума след покриване на разходите: 157356.8 - 1/8 от 157356.8 = 137687.2 лв.

Вход Изход
131
5
9
33
46 426175.75

7. Пазар за плодове
Мария решава да мине на диета и отива до близкия пазар, за да купи ягоди, банани, портокали и малини. На конзолата се въвежда цената на ягодите в лв./кг. и количеството на бананите, портокалите, малините и ягодите, които трябва да закупи. Да се напише програма, която пресмята колко пари са ѝ необходими, за да плати сметката, като знаете, че:
· цената на малините е с 50% по-ниска от тази на ягодите ;
· цената на портокалите е с 40 % по-ниска от цената на малините;
· цената на бананите е с 80% по-ниска от цената на малините.
Вход
От конзолата се четат 5 реда:
1. Цена на ягодите в лева – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]
2. Количеството бананите в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]
3. Количеството портокалите в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]
4. Количеството малините в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]
5. Количеството ягодите в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]
Изход
Да се отпечата на конзолата едно число:
· парите, които са необходими на Мария.
Резултатът да се форматира до вторта цифра след десетичната запетая.
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
48
10
3.3 6.5
1.7 333.12 Цена на малините за килограм: 24 лв.
Цена на портокалите за килограм: 24 – (0.4 * 24) = 14.4 лв. Цена на бананите за килограм: 24 – (0.8 * 24) = 4.8 лв. Сума за малините: 6.5 * 24 = 156 лв.
Сума за портокалите: 3.3 * 14.4 = 47.52 лв.
Сума за бананите: 4.8* 10 = 48 лв.
Сума за ягодите: 1.7* 48 = 81.6 лв.
Обща сума: 156 + 47.52 + 48 + 81.6 = 333.12 лв.

Вход Изход
63.5
3.57 6.35
8.15
2.5 561.15

8. Аквариум
За рождения си ден Любомир получил аквариум с формата на паралелепипед.
Първоначално прочитаме от конзолата на отделни редове размерите му – дължина, широчина и височина в сантиметри. Трябва да се пресметне колко литра вода ще събира аквариума, ако се знае, че определен процент от вместимостта му е заета от пясък, растения, нагревател и помпа.
Един литър вода се равнява на един кубичен дециметър/ 1л=1 дм3/.
Да се напише програма, която изчислява литрите вода, която са необходими за напълването на аквариума.
Вход
От конзолата се четат 4 реда:
1. Дължина в см – цяло число в интервала [10 … 500]
2. Широчина в см – цяло число в интервала [10 … 300]
3. Височина в см – цяло число в интервала [10… 200]
4. Процент – реално число в интервала [0.000 … 100.000]
Изход
Да се отпечата на конзолата едно число :
· литрите вода, които ще събира аквариума .
Резултатът да се форматира до вторта цифра след десетичната запетая .
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
85
75
47
17 248.69 Изчисляваме обема на аквариума:
обем на аквариум= 85* 75*47=299625 см 3 общо литри, които ще събере: 299625 * 0.001=299.625 литра процент: 17*0.01=0.17
литрите, които реално ще трябват : 299.625*(1-0.17) =
248.68875 литра
Вход Изход
105
77
89
18.5 586.45

Това мнение е било редактирано от esil_serhan на 11-01-2021, 21:32
PMEmail Poster
Top
toncata164
Публикувано на: 12-01-2021, 00:22
Quote PostИме: Антон
Група: Потребител
Ранг: Новопостъпил

Мнения: 6
Регистриран на: 14.10.13Здравей,
първо темата ти определено не е на точното място!
второ, без да си дала поне някакви примерни кодове от твоя страна, надали някой ще седне да ти помогне, колкото и елементарни да са тези задачи...
трето, за да научиш програмиране запомни, че трябва да се опитваш да пишеш код, а не да търсиш някой друг да ти го напише и после само да копи-пействаш. Помисли можеш ли да решиш задачите на лист хартия с дадените примери чисто математически, ако не то първо може би трябва да си опресниш знанията по математика!
PMEmail Poster
Top
1 потребители преглеждат тази тема в момента (1 гости, 0 анонимни потребители)
Потребители, преглеждащи темата в момента:

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll

 


Copyright © 2003-2019 | BG Development | All Rights Reserved
RSS 2.0