BG Development


  Reply to this topicStart new topicStart Poll

> [Макро] Ибаси змията
Bender
Публикувано на: 31-07-2016, 06:51
Quote PostИме:
Група: Форумен член
Ранг: Почетен член

Мнения: 4993
Регистриран на: 19.06.141. Внимавай, небе, аз ще говоря; и слушай, земьо, думите на устата ми.
2. Да се разлее като дъжд учението ми, като роса речта ми, като дребен дъждец по злакове, като проливен дъжд по трева!
3. Името Господне ще прославя; въздайте слава на нашия Бог!
4. Той е твърдиня; делата Му са съвършени, и всичките Му пътища са праведни; Бог е верен, и неправда няма (в Него); Той е праведен и истинен;
5. но те се развратиха пред Него, те не са Негови деца поради пороците си; род опърничав и разврате'н.
6. Това ли въздаваш Господу, народе глупав и несмислен? Не е ли Той твой Отец, Който те усвои, създаде те и те уреди?
7. Спомни си стародавните дни, помисли за годините на предишните поколения; попитай баща си - и той ще ти обади, старците си - и те ще ти кажат.
8. Когато Всевишният даваше дялове на народите и разселяваше синовете човешки, тогава тури граници между народите по броя на синовете Израилеви *;
9. защото част на Господа е Неговият народ; Иаков е Негов наследствен дял.
10. Той го намери в пустиня, в тъжна и дива степ, закриляше го, грижеше се за него, пазеше го като зеницата на окото Си;
11. както орелът извиква пилците си от гнездото, дига се над тях, простира крилете си, взема ги и ги носи на перата си,
12. тъй Господ Сам го води, и нямаше с Него чужди бог.
13. Той го възкачи на земната височина, храни го с полски плодове и го кърми с мед из камък и дървено масло от твърда скала,
14. с краве масло и овче мляко, и с тлъстина от агнета и васански овни и от козли, и с отбор жито, и ти пи вино, кръв от грозде.
15. И (яде Иаков и) затлъстя Израил, и стана упорит; угои се, задебеля и затлъстя; и остави Бога, Който го създаде, презря твърдинята на спасението си.
16. С чужди богове Го раздразниха и с гнусотиите (си) Го разгневиха:
17. принасяха жертви на бесове, а не на Бога, на богове, които не познаваха, на богове нови, дошли от съседите, и за които отците ви не помисляха.
18. А Застъпника, Който те е родил, ти остави, и Бога, Който те е създал, забрави.
19. Господ видя (и се разгневи) и в гнева отхвърли синовете Си и дъщерите Си,
20. и рече: "ще скрия лицето Си от тях (и) ще видя, какъв ще бъде краят им: понеже те са род разврате'н, деца, в които няма вяра;
21. те Ме раздразниха не с бог, а със своите идоли Ме оскърбиха: и Аз ще ги раздразня не с народ, с народ неразбран ще ги оскърбя;
22. защото в гнева Ми огън пламна; той изгаря всичко до ада преизподен, изпояжда земята и плодовете й и опалва основите планински;
23. ще напратя върху им беди и ще изхвърля срещу тях стрелите Си:
24. те ще изнемощеят от глад, ще бъдат изтребени от огница и люта зараза, и ще напратя върху им зверски зъби и отрова от земни влечуги;
25. отвън ще ги погубва меч, а в къщите им - ужас, като поразява и момък и мома, и дете бозайниче и побелял старец.
26. Аз бих казал: ще ги разпилея и ще излича спомена им между човеците;
27. но отложих това поради озлобението на враговете, да не би враговете му да се възгордеят и кажат: "нашата ръка е висока, и не Господ направи всичко това".
28. Защото те са народ, изгубил разсъдък, и нямат разум.
29. О, да бяха разсъдили, помислили за това, и да бяха разбрали, какво ще стане с тях!
30. как би могъл един да гони хиляда, а двама да прогонят десет хиляди, ако техният Застъпник не би ги предал, и Господ не би ги дал!
31. Защото техният застъпник не е като нашия Застъпник; самите ни врагове са съдии в това.
32. Защото лозето им е от содомска лоза и от гоморски полета: гроздето им е отровно грозде, гроздовете им са горчиви;
33. виното им е змейска отрова и пагубна аспидна отрова.
34. Не е ли скрито това у Мене? Не е ли запечатано в Моите скривалища?
35. Отмъщението е Мое, и Аз ще отплатя, кога им се разклати ногата; защото денят на загинването им е близък, скоро ще настъпи приготвеното за тях.
36. Но Господ ще съди Своя народ и ще се смили над рабите Си, кога види, че ръката им е отслабнала, и че няма вече нито затворени, нито останали вън.
37. Тогава ще каже (Господ): де са боговете им, крепостта, на която те се надяваха,
38. които ядяха тлъстина от жертвите им (и) пиеха вино от възлиянията им? Нека станат и ви помогнат, нека ви бъдат те закрила!
39. Вижте сега, (вижте,) че това съм Аз, Аз съм и няма Бог, освен Мене: Аз моря и съживявам, Аз раня и Аз церя, и няма кой да избавя от ръката Ми.
40. Ще издигна към небето ръката Си и (кълна се в десницата Си и) казвам: жив съм довека!
41. Кога изостря бляскавия Си меч, и ръката Ми приеме съд, ще отмъстя на враговете Си и ще отплатя на ония, които Ме мразят;
42. ще напоя стрелите Си с кръв, и мечът Ми ще се насити на месо, на кръв от убити и пленени, на глави от вражески началници.
43. (Веселете се, небеса, заедно с Него, и поклонете Му се, всички Ангели Божии.) Веселете се, езичници, с Неговия народ (и да укрепват всички синове Божии)! Защото Той ще отмъсти за кръвта на рабите Си, ще отмъсти на враговете Си, (и ще отплати на ония, които Го мразят) и ще очисти (Господ) земята Си и народа Си!
44. (И оня ден написа Моисей тая песен и научи синовете Израилеви на нея.) И дойде Моисей (при народа) и изрече гласно всички думи на тая песен пред народа, той и Иисус, син Навинов.
45. След като Моисей изрече всички тия думи пред целия Израил,
46. каза им: вложете в сърцето си всички думи, които ви днес изрекох, и ги завещайте на децата си, за да залягат да изпълняват всички думи на тоя закон;
47. защото това не са за вас празни думи, а ваш живот, и чрез тях ще живеете дълго време на земята, за която отивате през Иордан да я завладеете.
48. И в оня същи ден говори Господ на Моисея и каза:
49. възкачи се на тая планина Аварим, на планина Нево, в Моавската земя, срещу Иерихон, и погледни Ханаанската земя, която давам за владение на синовете Израилеви;
50. и умри на планината, на която ще се възкачиш, и се прибери при народа си, както умря брат ти Аарон, на планина Ор, и се прибра при народа си,
51. задето съгрешихте против Мене среди синовете Израилеви при водите на Мерива в Кадес, в пустиня Син, защото не почетохте светостта Ми среди синовете Израилеви;
52. пред себе си ти ще видиш земята, ала няма да влезеш там, - в земята, която давам на синовете Израилеви.
* В превода на 70-те: по числото на Божиите Ангели.Това мнение е било редактирано от Bender на 07-01-2018, 19:39
PM
Top
johnfound
Публикувано на: 31-07-2016, 08:46
Quote Post


Group Icon
Име:
Група: VIP
Ранг: Почетен член

Мнения: 7166
Регистриран на: 27.05.04Туй не е ли паяк? icon_lol.gif


--------------------
asm32 - Приложно програмиране на асемблер.
Tox: 2B446ADCEC7E180CD4C59391D81D4CAB3E99CA7AE767DB3AB45AF976F8A2050FF071DDB733F1
PMEmail PosterUsers Website
Top
SuN
Публикувано на: 31-07-2016, 09:20
Quote Post


Group Icon
Име:
Група: Администратор
Ранг: Почетен член

Мнения: 7918
Регистриран на: 27.01.05Не го убивай. Паяците са полезни не само за да ги снимаш!
PMEmail Poster
Top
Bender
Публикувано на: 31-07-2016, 09:57
Quote PostИме:
Група: Форумен член
Ранг: Почетен член

Мнения: 4993
Регистриран на: 19.06.141. Петър и Иоан заедно възлизаха в храма в деветия молитвен час.
2. Имаше един човек, хром от майчина утроба, когото носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени Красни, да проси милостиня от влизащите в храма;
3. той, като видя Петра и Иоана, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня.
4. А Петър се вгледа в него заедно с Иоана и рече: погледни ни!
5. И той ги гледаше втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо.
6. Но Петър каза: сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам: в името на Иисуса Христа Назорея стани и ходи!
7. И като го хвана за дясната ръка, изправи го; и веднага му заякнаха стъпалата и глезените,
8. и като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога.
9. И цял народ го видя да ходи и хвали Бога;
10. и познаха го, че беше оня, който седеше при Красните врата на храма за милостиня; и изпълниха се с ужас и почуда от това, що се бе случило с него.
11. И понеже изцереният хром се не отделяше от Петра и Иоана, то целият народ ужасе'н се стече при тях в притвора, наречен Соломонов.
12. Като видя това Петър, каза към народа: мъже израилтяни, какво се чудите на това, или какво сте се вгледали в нас, като че ли със своя сила или благочестие сме направили тоя да ходи?
13. Бог на Авраама, на Исаака и на Иакова, Бог на отците ни, прослави Своя Син Иисуса, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да Го пусне.
14. Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и поискахте да ви дари един човек убиец,
15. а Началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.
16. И заради вярата в Неговото име, името Му укрепи тогова, когото гледате и познавате, а вярата, що е чрез Него, му даде това изцеление пред всинца ви.
17. Но аз зная, братя, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание;
18. а Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките Си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни.
19. И тъй, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви,
20. за да дойдат времена за прохлаждане от лицето на Господа, и Той да прати предсказания вам Иисуса Христа,
21. Когото небето трябваше да прибере до онова време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички Свои свети пророци отвека.
22. Моисей бе казал на отците: "Господ, Бог ваш, ще въздигне вам от братята ви Пророк като мене: Него слушайте за всичко, каквото ви каже;
23. и всяка душа, която не послуша тогова Пророка, ще бъде изтребена измежду народа".
24. И всички пророци от Самуила и след него, колкото души са говорили, също тъй предизвестиха тия дни.
25. Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраама: "и в твоето семе ще бъдат благословени всички земни племена".
26. Бог, като възкреси Сина Си Иисуса, най-напред вам Го прати, да ви благославя, за да се отвръща всеки от злините си.Това мнение е било редактирано от Bender на 07-01-2018, 19:39
PM
Top
ici
Публикувано на: 31-07-2016, 10:21
Quote Post


Group Icon
Име: Ивайло Илчев ики
Група: VIP
Ранг: Почетен член

Мнения: 16053
Регистриран на: 06.06.04Това е паяк сенокосец с яйца. Паяците не се стрелкат надам натам и хррана им трябва само да растат и издържат месеци без никаква.


--------------------
Reading undefined locations provides undefined data.
PMEmail PosterUsers Website
Top
TheEconomist
Публикувано на: 09-08-2017, 16:30
Quote PostИме:
Група: Форумен член
Ранг: Новопостъпил

Мнения: 11
Регистриран на: 09.08.17Паяците са на пари. Поне така съм чувала icon_lol.gif
PMEmail Poster
Top
0 потребители преглеждат тази тема в момента (0 гости, 0 анонимни потребители)
Потребители, преглеждащи темата в момента:

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll

 


Copyright © 2003-2019 | BG Development | All Rights Reserved
RSS 2.0