BG Development


Ето темата, която пожела да видиш

Помощна тема
Въведи ключови думи   

Вашият личен комуникатор
Вашият личен комуникатор наподобява на email акаунта, чрез който може да изпращате и получавате съобщения, както и да съхранявате съобщенията в папки.

Изпращане на ново ЛС (лично съобщение)

Тази опция Ви позволява да изпратите съобщение до друг потребител. Ако имате имена в адресната книга ще може да изберете някое от тях или да въведете в текстовото поле за получател. То ще бъде автоматично въведено, ако кликнете върху бутона 'ЛС' във форума (в списъка с потребителите или в някое мнение). Ако е позволено ще може да въведете повече получатели, като трябва всяко име да е на нов ред.
Ако администратпрът позволява, ще може да ползвате BB Code или HTML във Вашите лични съобщения. Ако изберете опцията "Добави копие на това съобщение в папка 'Изпратени'", това съобщение ще се запази за по-нататъшно използване. Ако маркирате 'Проследи това съобщение', тогава детайлите за това него ще бъдат достъпни в секцията 'Проследи съобщения', където може да проверите дали получателят на дадено съобщение го е прочел.

Папка Входящи

В тази папка се съхраняват всички нови съобщения изпратени до Вас. Когато кликнете върху заглавието на някое съобщение, то ще се покаже цялото във формата по който се преглеждат и теми във форума. Също така може да триете и премествате съобщенията си от 'Inbox' папката.

Изпразване на папките с ЛС

Тази опция Ви позволява да изтриете всички съобщения от Вашите папки.

Редактиране на папките за съхранение

Можете да преименувате, добавяте и изтривате папки, което Ви позволява да организирате съобщенията по собствените си предпочитания. Нямате право да изтривате папките 'Sent Items' и 'Входящи'.

Адресна книга/блокиране

В тази секция може да добавяте потребители, както и да редактирате съществуващите вече записи. Също така може да използвате списъка, за да определята кои потребители могат и кои не, да Ви изпращат ЛС.
Имената въведени в тази секция ще се показват в страницата за изпращане на ЛС като падащо меню за избор на получател на съответното съобщение.

Архивиране на съобщения

Ако Вашите папки са пълни няма да може да получавате нови съобщения. В такъв случай може да ги архивирате. Съобщенията ще бъдат трансформирани в единична HTML страница или в Microsoft © Excel формат. Тази страница ще Ви бъде изпратена на email адреса за улеснение.

Запазени (Неизпратени) ЛС

Тази секция Ви позволява да прегледате запазени Ви ЛС, които сте решили да изпратите по късно.

Проследяване на съобщения

Тази страница показва всички съобщения, които сте избрали да бъдат проследени. Детайли за това дали получателят е прочел дадено ЛС ще видите тук. Също така имате шанс да изтриете дадено съобщение, което сте изпратили, но то все още не е прочетено от получатя му.

Copyright © 2003-2019 | BG Development | All Rights Reserved
RSS 2.0