BG Development


  Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Блокиране на изходящия трафик
Bender
Публикувано на: 08-10-2017, 19:52
Quote PostИме:
Група: Форумен член
Ранг: Почетен член

Мнения: 4993
Регистриран на: 19.06.141. Прочее, братя мои, радвайте се в Господа. Едно и също да ви пиша, за мене не е тежко, а за вас то е назидателно.
2. Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобрязване,
3. защото истинското обрязване сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа Иисуса, и не на плътта се уповаваме,
4. макар че аз мога да се уповавам и на плътта. Ако някой друг мисли да се уповава на плътта, то още повече аз,
5. обрязаният в осмия ден, от Израилев род, от Вениаминово коляно, евреин от евреите, по закон - фарисеин,
6. по ревност - гонител на Божията църква, по правдата на закона - непорочен.
7. Но това, що беше за мене придобивка, поради Христа счетох го за вреда.
8. Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването Христа Иисуса, моя Господ, заради Когото от всичко се отрекох, и всичко считам за смет, за да придобия Христа,
9. и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра;
10. за да позная Него, и силата на възкресението Му, и участието в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му,
11. та дано някак достигне възкресението на мъртвите.
12. Казвам тъй, не защото вече достигнах, или че се усъвършенствувах, но се стремя, дано постигна това, за което бях застигнат от Христа Иисуса.
13. Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това; но едно само правя: като забравям, що е зад мене, и като се силно стремя към това, що е пред мене,
14. тичам към целта - към наградата на горното от Бога призвание в Христа Иисуса.
15. Които, прочее, сме съвършени, това да мислим; ако ли за нещо инак мислите, Бог и него ще ви разкрие.
16. Но по това, до което достигнахме, нека бъдем единомислени и да следваме същото правило.
17. Подражавайте, братя, на мене и гледайте ония, които постъпват по образец, какъвто имате в нас.
18. Понеже мнозина, за които ви съм често говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов;
19. техният край е погибел, техният бог - коремът, а славата - в срама им; те мислят за земното.
20. А нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,
21. Който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява на Себе Си всичко.Това мнение е било редактирано от Bender на 07-01-2018, 20:17
PM
Top
rvc
Публикувано на: 08-10-2017, 20:20
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 2510
Регистриран на: 13.05.11под изходяш трафик какво разбираш?
това че твоят компютър не може да се свързва с други IP-та и техния порт да е 80 или че портът от който излиза връзката да е твоят локален порт 80 ?

схема:
1. ТИ (80) -> ДРУГ (случаен порт в диапазона 1024-65535)
2. ТИ (случаен порт в диапазона 1024-65535) -> ДРУГ (80)
PMEmail PosterUsers Website
Top
Bender
Публикувано на: 08-10-2017, 20:23
Quote PostИме:
Група: Форумен член
Ранг: Почетен член

Мнения: 4993
Регистриран на: 19.06.141. И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение.
2. Учениците Му Го попитаха и казваха: Рави', кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп?
3. Иисус отговори: нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му.
4. Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил, докле е ден; настъпва нощ, когато никой не може да работи.
5. Докле съм в света, светлина съм на света.
6. Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия,
7. и му рече: иди се умий в къпалнята Силоам (което значи: пратен). Той отиде, уми се и се върна прогледал.
8. А съседите и ония, които го бяха виждали по-преди, че беше сляп, думаха: не е ли този, който седеше и просеше?
9. Едни думаха: този е, а други: прилича на него; той пък казваше: аз съм.
10. Тогава го питаха: как ти се отвориха очите?
11. Той отговори и рече: един Човек, Който се нарича Иисус, направи калчица, намаза очите ми и ми рече: иди в къпалнята Силоам и се умий. Отидох, умих се, и прогледах.
12. Те пък му рекоха: де е Той? Отговори: не зная.
13. Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше по-преди сляп.
14. А беше събота, когато Иисус направи калчицата и му отвори очите.
15. Питаха го също и фарисеите, как е прогледал. Той им рече: тури ми калчица на очите, и се умих, и гледам.
16. Тогава някои от фарисеите думаха: Тоя Човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра.
17. Казват пак на прогледалия слепец: ти какво казваш за Него, задето ти отвори очите? А той рече: пророк е.
18. Но иудеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал
19. и ги попитаха, думайки: този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп? А как сега вижда?
20. Родителите му отговориха и им рекоха: знаем, че този е нашият син и че се роди сляп;
21. а как сега вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен; него попитайте; нека сам говори за себе си.
22. Това казаха родителите му, понеже се бояха от иудеите; защото иудеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който Го признае за Христа.
23. Затова и родителите му казаха: той е пълнолетен; него попитайте.
24. Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: въздай Богу слава; ние знаем, че Тоя Човек е грешник.
25. Той отговори и рече: дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам.
26. Пак го попитаха: какво ти направи? Как ти отвори очите?
27. Отговори им: казах ви вече, и не чухте; какво пак искате да чуете? да не би и вие да искате да Му станете ученици?
28. А те го изхокаха и рекоха: ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици.
29. Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог; а Тогова не знаем откъде е.
30. Отговори човекът и им рече: това е и чудното, че вие не знаете, откъде е, а ми отвори очите.
31. Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници; но, който почита Бога и върши волята Му, тогова слуша.
32. Открай век не се е чуло, някой да е отворил очи на слепороден.
33. Ако Той не беше от Бога, не можеше да направи нищо.
34. Отговориха му и рекоха: ти цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш? И го изпъдиха вън.
35. Иисус чу, че го изпъдили вън и, като го намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий?
36. Той отговори и рече: кой е, господине, та да повярвам в Него?
37. Иисус му рече: и видял си Го, и, Който говори с тебе, Той е.
38. А той рече: вярвам, Господи! И Му се поклони.
39. А Иисус рече: за съд дойдох Аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да станат слепи.
40. Чуха това някои от фарисеите, които бяха с Него, и Му рекоха: нима и ние сме слепи?
41. Иисус им рече: да бяхте били слепи, не щяхте да имате грях; но сега казвате, че виждате, затова грехът ви остава.Това мнение е било редактирано от Bender на 07-01-2018, 20:17
PM
Top
gat3way
Публикувано на: 08-10-2017, 22:18
Quote PostИме:
Група: Потребител
Ранг: Почетен член

Мнения: 2023
Регистриран на: 22.06.12Компаниите процедират често така - IP рутинг между мрежата с работните станции и въшния свят няма, вместо това един прокси сървър на машина с интерфейси и в двете мрежи и обикновено с автентикация стои по средата. Обаче и това не е решение заради SSL връзките. Има два подхода при проксирането на HTTPS - единият е културният и масово използваният където проксито ползва CONNECT метода и оттам проксира на ниво TCP, т.е няма никаква идея за това което минава отгоре. Естествено така няма как да знае дали трафикът е malicious.

А другият вариант е доста по-некултурен, но не е невероятен - дори squid може да го накараш да играе такива циркове. В него случай, проксито прихваща CONNECT заявката, но не проксира на транспортно ниво, вместо това генерира и подписва сертификат on-the-fly като CA сертификатът се предполага че е trust-нат в браузърите на клиентите (което по дефолт няма как да стане така разбира се, с няколко изключения, които сътвориха големи скандали). След това отваря https връзка към истинския сървър и размотава всичко назад-напред, понеже всичкия трафик при това положение си го има в чист вид. Проблемът с това е че certificate pinning-а на браузърите реве на умряло, хората недоволстват с право и т.н.
PMEmail Poster
Top
1 потребители преглеждат тази тема в момента (1 гости, 0 анонимни потребители)
Потребители, преглеждащи темата в момента:

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll

 


Copyright © 2003-2015 | BG Development | All Rights Reserved
RSS 2.0